Wyniki badań pacjentów przy zastosowaniu ProArgi 9 plus


Aby naukowo zmierzyć działanie ProArgi9+  na początku roku 2009, zostało przeprowadzone 90-dniowe badanie kliniczne, do którego zostali wybrani pacjenci z zastoinową niewydolnością serca. Rezultaty tego badania przyciągnęły ogromną, międzynarodową uwagę.     Jeden z najbardziej prestiżowych…

czytaj więcej

ProArgi9+


[caption id="attachment_4699" align="aligncenter" width="800"] ProArgi 9 Plus[/caption] ProArgi9+ jest flagowym, prozdrowotnym produktem firmy Synergy. Głównym składnikiem produktu jest aminokwas l-arginina. Proargi 9 Plus Synergy   Dlaczego l-arginina ? L-arginina została dokładnie przebadana przez trzech amerykańskich…

czytaj więcej