/Wyniki badań pacjentów przy zastosowaniu ProArgi 9 plus

Wyniki badań pacjentów przy zastosowaniu ProArgi 9 plus

Aby naukowo zmierzyć działanie ProArgi 9 Plus – na początku roku 2009, zostało przeprowadzone 90-dniowe badanie kliniczne, do którego zostali wybrani pacjenci z zastoinową niewydolnością serca.

Rezultaty tego badania przyciągnęły ogromną, międzynarodową uwagę.

 

 

Jeden z najbardziej prestiżowych w Stanach Zjednoczonych ośrodków kardiologicznych: instytut Serca – High Desert w Victorville ( California ), którego Założycielem i Dyrektorem jest światowej sławy kardiolog Dr. Siva Arunasalam – zainicjował przełomowe badanie z zastosowaniem  ProArgi 9 Plus

Wyniki badań z zastosowaniem ProArgi 9 Plus wśród jego pacjentów, okazały się tak imponujące, że mało kto spodziewał się tak znaczących wyników w kontekście poprawy jakości życia i zdrowia. Do badania zakwalifikowano 33 osoby z wysokiego ryzyka – z zastoinową niewydolnością serca, którzy przebywali na jednym z oddziałów Instytutu. Podczas trwania badania, każdy pacjent przez 13 tygodni przechodził obszerne testy diagnostyczne uzyskując prawie 7000 punktów danych.

 • Niezwykle istotne było to, że większość pacjentów zakwalifikowana do tego badania – osiągnęła już  punkt odwrotu” co oznaczało, że nauka oparta o leczenie medyczne i farmakologiczne, nie mogła dla nich już nic więcej zrobić.

Dr Siva Arunasalam, piastując funkcję Założyciela i Dyrektora ośrodka High Desert, nadzorował całe badanie.

 

„Nie mieliśmy innego wyjścia, jak tylko podjąć tę próbę. W przypadku tych pacjentów, wszystkie inne dostępne możliwości zostały wykorzystane. Próbowaliśmy już wszystkiego…U wszystkich chorych zaobserwowaliśmy znaczną poprawę zdrowia, którą można przypisać wyłącznie ProArgi9+

Ostatecznie odkryliśmy istotne, pozytywne zmiany w rekonstrukcji serca, w tętnicach płucnych, zmiany naczyniowe, zmiany poziomu ciśnienia płucnego jak również zmiany w wymiarach i pracy serca.”  Dr Siva Arunasalam

 

Każdy pacjent otrzymywał 4 dawki suplementu diety ProArgi 9 Plus na dobę ( dwie rano i dwie wieczorem ) przez okres 90 dni. Jedna dawka  zawiera 5 gram l-argininy o jakości farmaceutycznej oraz inne ważne składniki, które połączone w jedną całość – wykazują działanie synergiczne.

Dr Siva Arunasalam upublicznił wyniki badań z użyciem ProArgi 9 Plus.

Oto kilka z ważniejszych wyników tego badania.

Na początku należy zauważyć, że nie wszyscy pacjenci mieli poważne problemy z przepływem krwi obwodowej, ale średnia wszystkich pacjentów stanowiła wzrost o 16%.

 •  ciśnienie skurczowe – spadek o 13%
 •  ciśnienie rozkurczowe – spadek o 17%
 •  przepływ krwi w naczyniach obwodowych ( mierzony przy kostce ) wzrósł o 16%
 •  CASP ( ciśnienie skurczowe aorty środkowej ) zmalało o 6%
 •  witamina D – wzrost poziomu o 183%
 •  kreatynina – spadek o 40%
 •  białko c-reaktywne – spadek o 25%
 •  poziom glukozy – został zredukowany o 8%
 •  magnez – wzrost poziomu o 35% ( pomimo tego, że produkt nie posiada magnezu  w składzie ).
 •  HDL ( dobry cholesterol ) – wzrost o 18%
 •  Trójglicerydy – spadek o 40%
 •  albumina – spadek o 70%
 •  poziom birbuliny diametralnie obniżył się
 •  spadła agregacja płytek krwi
 •  nadciśnienie płucne uległo znacznej poprawie

Poniżej jest zamieszczony prokokół badania w oryginale:

The High Desert Heart Institute
Victorville, California USA
Clinical Trial Overview

 

Usage of ProArgi-9 Plus formula as integrative arginine
• 33 High Risk Test Patients
• Commencement date of Clinical Study is Feb 2nd 2009

Protocol

 • Patients under direction of HDHI Physicians
  • Each patient receives 10 grams am and 10 grams PM
  • 30/60/90 day period data review on patients

Disease Category Subsets

 • PVD (Peripheral Vascular Disease)
  • Angina
  • Malignant Hypertension
  • Diabetes Mellitus
  • Pulmonary Arterial Hypertension
  • Erectile Dysfunction

Lab Tests (done on a weekly basis)

 • CMP (Complete Metabolic Panel)
  • CBC (Complete Blood Count)
  • HgbA1c Hemoglobin 90 day test
  • Full Lipid Panel
  • Vitamin D3 levels
  • Micro albumin
  • LFT (Liver Function Test)
  • BNP (B-Naturetic Peptide Levels)
  • CRP (C-Reactive Protein)
  • Echo cardiogram
  • Cardio Dynamic Analysis (BioZ)
  • 6 Minute Walk Test
  • Coronary Calcium Score: (Computerized tomography)
  • Coronary CT Angio IV Contrast
  • Ankle – Brachial Index
  • Cardio Pulsewave Analysis (B-Pro)
  • Doppler Echo
  • Blood Oxygen Saturation Levels (APRIA Health)

„Spodziewałem się marginalnej poprawy objawów … To, co zobaczyliśmy, było niezwykłe – pozytywne, przebudowanie serca, pozytywne zmiany w tętnicy płucnej, zmiany w naczyniach płucnych …”  Dr. Siva Arunasalam


Nigdy jeszcze wcześniej w historii, żaden suplement diety nie został poddany takiej próbie, tak jak w przypadku ProArgi 9 Plus


Dr. Dan Austin – Dyrektor kliniczny,  był odpowiedzialny za każdego pacjenta w tym badaniu i obserwowował niesamowite wyniki pacjentów przy zastosowaniu ProArgi-9 Plus, od samego początku do końca badania.

Dr. Dan Austin opowiada o rezultatach pacjentów

nagranie jest w języku angielskim

 • Pomiary jakości życia znacznie się poprawiły dla wszystkich uczestników badania. Wielu pacjentów mogło powrócić do normalnego życia. Większość pacjentów była w stanie zmniejszyć liczbę leków lub dawki przyjmowanych leków. Powyższe dane są przekonujące, ponieważ odzwierciedlają dramatyczną poprawę, a także redukcję leków.

Sukces badania z zastosowaniem ProArgi 9 Plus – spowodował, że Instytut Serca High Desert, podjął decyzję o wdrożeniu w swoje procedury medyczne – protokołu, który zezwala na podawanie pacjentom tego ośrodka – l-argininy, a konkretnie ProArgi9+ w ramach standardowej  opieki medycznej.  


 

Niezwykła historia pacjenta Angelo Cici:

Angelo Cici jest byłym pacjentem Instytutu serca High Desert. Został zaproszony do udziału w tym badaniu z powodu istotnych problemów sercowo-naczyniowych. W dniu 20 grudnia 2008 r. Angelo Cici doświadczył zastoinowej niewydolności serca, niewydolności rozrusznika serca i niewydolności nerek w tym samym czasie. Jego żona zadzwoniła do sanitariuszy, a Angelo został przewieziony na oddział intensywnej terapii, gdzie na jego sercu wykonano ratującą mu życie operację.

Po powrocie ze szpitala do swojego domu, po 4 dniach doznał ponownych komplikacji zdrowotnych i ponownie wrócił do szpitala. Jak sam opisuje Angelo: Byłem tak słaby, że nie mogłem nawet sam otworzyć butelki wody i zdecydowałem, że miałem dość. Powiedziałem pielęgniarkom, że chcę, aby wszystkie IV zostały usunięte i po prostu chciałem wrócić do domu i umrzeć”.

ProArgi 9 Plus istotnie odmieniło życie Angelo Cici i jak sam powiedział:Teraz się czuję jakbym miał znowu 40lat!”.

 

 

Poznaj historię Angelo Cici związaną ze stosowaniem produktu ProArgi9+

nagranie jest w języku angielskim

 

OSTRZEŻENIE: zamieszczone informacje w tym artykule mają wyłącznie charakter informacyjny. Informacje z tego artykułu nie mogą służyć nikomu jako zalecenia do stosowania konkretnych porcji ProArgi9+ lub jakiejkolwiek innej substancji. ProArgi 9 Plus nie jest lekiem, tylko suplementem diety. Informacje z tego artykułu nie stanowią fachowej porady medycznej i nie mają na celu zastąpić porady lekarza lub innego specjalisty. Jeśli masz problem ze zdrowiem lub podejrzewasz u siebie chorobę, niezwłocznie skontaktuj się z lekarzem.

Artykuł został opracowany na podstawie poniższych źródeł.

http://www.argi9health.com/callen/hdhi.htm

https://cardiohealthresearch.com/doctors/dr-arunasalam/hdhi-study/

http://proargi9physicians.com/researchfacts/founder-of-high-desert-heart-institute-dr-siva-arunasalam-m-d/

http://proargi9physicians.com/