/Statystyki chorób serca

Statystyki chorób serca

choroby serca

W Polsce wskaźniki umieralności z powodu choroby niedokrwiennej serca i udarów mózgu są od 1,5 do 3 razy wyższe niż w krajach ,,starej” Unii Europejskiej, chociaż od początku lat dziewięćdziesiątych XX w. obserwuje się tendencje spadkowe umieralności z powodu chorób układu krążenia.

 

Jak podaje Państwowy Zakład Higieny (PZH) na podstawie opracowanych danych uzyskanych z bazy WHO HFA Database (biuro regionalne w Kopenhadze): w porównaniu z innymi mieszkańcami z pozostałych 25 krajów UE stan zdrowia Polaków jest znacznie gorszy, również poziom umieralności nadal jest wyższy w porównaniu do przeciętnego poziomu w krajach UE we wszystkich grupach wiekowych (oprócz kobiet w wieku 15-29 lat). Najgorszą sytuację obserwuje się wśród mężczyzn w wieku 30-59 lat i dzieci do 15. roku życia (ryzyko zgonu większe o 40% w stosunku do ich rówieśników żyjących w innym kraju UE ).

 

Zakład Epidemiologii i Prewencji Chorób Układu Krążenia w Warszawie już w 1995 roku przedstawił wyniki obserwacji z lat 1970-1994. Stwierdzono, że wysoka przedwczesna umieralność z powodu Chorób układu krążenia miała w Polsce tendencję wzrostową, przy czym 80% nagłych zgonów miało przyczynę niedokrwienną. Obecnie statystyki przedstawiają się podobnie.