/Wpływ l-argininy na chorobę cukrzycy- część 2

Wpływ l-argininy na chorobę cukrzycy- część 2

Cukrzyca-epidemia

Zapraszam do zapoznania się z opracowaniem na temat wpływu L-argininy w przypadku długotrwałego, doustnego stosowania l-argininy, na poprawę insulinowrażliwości obwodowej i wątrobowej u chorych na cukrzycę typu 2.

Autorem opracowania jest Amerykańskie Stowarzyszenie Diabetologiczne, które zostało przetłumaczone i wydane przez polskie wydawnictwo medyczne Via Medica.

Long-term oral L-arginine administration improves peripheral and hepatic insulin
sensitivity in type 2 diabetic patients

 

Copyright © 2001 by American Diabetes Association, Inc.
American Diabetes Association nie odpowiada za poprawność
tłumaczenia z języka angielskiego.

Diabetologia Praktyczna 2002, tom 3, nr 2, 83–90
Tłumaczenie: lek. med. Anna Kosmol
Wydanie polskie: Via Medica
STRESZCZENIE

WSTĘP. Celem badania była ocena wpływu przewlekłego doustnego stosowania L-argininy, działającej przez normalizację szlaku NO/cykliczny 3’,5’-guanozyno monofosforan (cGMP), na poprawę insulinowrażliwości obwodowej i wątrobowej u 12 szczupłych osób chorych na cukrzycę typu 2.

MATERIAŁ I METODY. Badanie, przeprowadzone metodą podwójnie ślepej próby, trwało 3 miesiące.

W pierwszym miesiącu chorych leczono typową dietą cukrzycową. Następnie losowo przydzielono ich do dwóch grup. W grupie 1 przez 2 miesiące stosowano typową dietę i placebo (doustnie 3 × d.).

W grupie 2 pacjentów leczono przez miesiąc dietą i placebo (doustnie 3 × d.) i następnie przez miesiąc dietą i L-argininą (3 g 3 × d.). Po pierwszymi i drugim miesiącu wykonano badanie za pomocą klamry euglikemiczno-hiperinsulinemicznej z jednoczesnym wlewem dożylnym znakowanej izotopowo glukozy (glukoza 6,6-2H2). Grupą kontrolną stanowiło 10 zdrowych osób, u których również wykonano badanie za pomocą klamry. Czytaj Więcej

 

Zobacz także:

http://synergypoland.pl/wplyw-l-argininy-na-choroby-cukrzycy-czesc-1/