Wyniki badań pacjentów przy zastosowaniu ProArgi 9 plus

Aby naukowo zmierzyć działanie ProArgi 9 Plus – na początku roku 2009, zostało przeprowadzone 90-dniowe badanie kliniczne, do którego zostali wybrani pacjenci z zastoinową niewydolnością serca. Rezultaty tego badania przyciągnęły ogromną, międzynarodową uwagę.     Jeden z najbardziej prestiżowych w Stanach Zjednoczonych ośrodków kardiologicznych: instytut Serca – High Desert w Victorville ( California ), którego Założycielem … Czytaj dalej Wyniki badań pacjentów przy zastosowaniu ProArgi 9 plus